Tuesday, August 19, 2014

Dag 67 - Fiskodling eller fågelbur? / Day 67 – Fish farm or bird cage?

Datum
Fredagen den 15 augusti
Sträcka
Idag - 47 km
Totalt - 2148 km
Medeldistans - 32,1 km/dag
Inblåsta dagar 
5st
Antal vilodagar
2st
Väder
Till en början svaga nordliga vindar med regn, sedan klart väder och nordliga vindar runt 6-9 m/s
Fångst
Inget fiske
Frukost
Super-gröten, kaffe och choklad
Lunch
Pasta med makrill i tomatsås, ägg- och makrillmackor plus en proteinshake
Middag
Äggmackor

Date

Friday, August 15

Distance

Today - 47 km

Total – 2148 km

Average 32.1 km/day

Number of days stranded

5

Numbers of rest-days

2

Weather

Weak northerly wind to begin with, then clear skies and 6-9 m/s from the north.  

Catch

No fishing

Breakfast

Super porridge, coffee, chocolate

Lunch

Pasta with mackerel in tomato sauce, egg and mackerel sandwiches, protein shake

Dinner

Egg sandwiches.


Dagens karta / Today’s map


Skräpobservation
Flesjeskjeret på Midøy. Skräphetsgrad 5/10. Mestadels smått skräp i form av rep, fiskegarn, PET-flaskor osv. 

Litter observations

Flesjeskjeret on Midöy, 5/10. Mostly small litter, ropes, nets, PET bottles.

 


Dagens paddling
Det börjar regna lagom tills att vi ska packa i kajakerna vilket verkar vara bästa sättet att få fart på oss. Vi har aldrig riktigt satsat på att göra snabba mornar, men idag klarar vi oss under tre timmar och då har vi ändå hunnit med "morgonskit", frukost, disk, väderkoll, dagsplanering och packning. När man tänker på det flyttar vi in och ut varje dag: inte konstigt att mycket tid försvinner!

Todays paddling

The rain starts as we are getting ready, which seems to be the best way to get us going. We never tried to be quick in the mornings, but today we pack up in less than 3 hr, and then we have managed breakfast, dishwashing, weather check, route planning, packing up and toilet. When one thinks about all the packing/unpacking and moving in and out every day – no wonder a lot of time just “disappears”!


Morgonen är förvånansvärt lugn när vi passerar över till Otrøy. På östsidan paddlar vi förbi ett gäng fiskodlingar. Som ofta ligger det slangar i ytan mellan sjävla odlingarna och "kontrollbåten" och vi tvingas ta en omväg runt. I odlingarna hoppar laxarna ständigt. Man kan tro att odlade fiskar har det bättre än exempelvis hönor, men det verkar onekligen som att laxarna är extremt stressade av att leva så tätt inpå varandra.

The sea is calm as we pass to Otröy. On the east side of the island we pass a number of fish farms. As usual there are tubes in the surface, connecting the cages to the “control boat” and we are forces to make a detour. The salmons are constantly jumping in the cages. One might think that farmed fish live a better life than for example chickens, but the fish undoubtedly appear stressed by living so close together.

Just dessa odlingar skiljer sig från de vi sett tidigare: inuti åtminstonne två av dem har mängder av måsar tagit sig in och sitter på rad på den inre strukturen. Oklart hur de tog sig in, men de verkar inte må så bra när de åtskiliga gånger flyger in i nätet och krashar i vattnet. I den ena "buren" ser vi minst 50 måsar sitta uppradade. Djurplågeri? Den där Salmar behöver nog se över sina odlingar. 

These farms distinguish from those that we saw previously in that lots of sea gulls have been trapped inside the cages. Unclear how they got in, but they don’t seem to be happy as they repeatedly fly into the nets and the crash into the water. In one of the cages, about 50 sea gulls are trapped. Animal cruelty? Salmar needs to check its farms.


På sydsidan Otrøy har vi lugn paddling och en del medvind när den nordliga vinden tvingas österut i fjorden. Strax innan vi når Midøy rundar vi en krök och hittar ett perfekt lunchställe som även är förvånansvärt skräpigt för att vara inomskärs. 

South of Otröy, the paddling is smooth and be get tailwind as the northerly wind is forced eastward through the fjord. Just before Midöy, we round a point and find a perfect spot for lunch, which also turns out to be unusually littered for being this unexposed.


Johan söker 3G för att få den senaste väderleksrapporten / Johan searches for 3G to get an updated forecast

När vi korsar över till fastlandet möts vi av den nordliga vinden som förmodligen legat på hela dagen. Vi är nöjda över det tidigare vägvalet när vi trycker oss fram i vågorna. Det bryter lite här och där men vattnet rullar bara över kajakerna och har inte alls samma kraft som brytningarna vi känt från större vågor i Finnmark. När vi rundar udden vid Hidre lugnar det sig och strax bakom en vacker fyr slår vi läger. Imorgon bitti 6.24 är det dags för ett nytt prat i naturmorgon, denna gången ska vi berätta om Valrossen ( se inlägg; http://www.kayakingnorway2014.com/2014/07/motet-med-bo-eide-och-valrossen_23.html )

When we cross towards the mainland we are met by the northerly wind that were protected from until now. We praise our earlier choice of route as we now struggle through the wind, and waves that break here and there.But they are small and just roll across the kayaks, and are way less powerful then the waves we experienced up north in Finnmark. When we round the point at Hidre, it calms down and just behind is a pretty light house where decide to stop for the day. Tomorrow at 06.24 we will be interviewed by Swedish Radio again, and will tell about the metting with the walrun (seehttp://www.kayakingnorway2014.com/2014/07/motet-med-bo-eide-och-valrossen_23.html )


Solnedgång över Lepsøya / Sunset over Lepsöya


//Alex och Johan


No comments:

Post a Comment