Sunday, August 17, 2014

Dag 64 - Två tredjedelar / Day 64 – Two thirds

Datum
Tisdagen den 12 augusti
Sträcka
Idag - 32 km
Totalt - 2028 km
Medeldistans - 31,7 km/dag
Inblåsta dagar 
5st
Antal vilodagar
2st
Väder
Nordostlig vind 4-5 m/s. Solsken och klart väder.
Fångst
Inget fiske
Frukost
Super-gröten, kaffe och choklad 
Lunch
Äggmackor
Middag
Pizza och chokladbullar 
Kvällsmat
Kyckling-tacos

Date

Tue 12 August

Distance

Today - 32 km

Total – 2028 km

Average 31.7 km/day

Number of days stranded

5

Numbers of rest-days

2

Weather

Northeasterly wind 4-5m/s. Sunshine.  

Catch

No fishing

Breakfast

Super porridge, coffee, chocolate

Lunch

Egg sandwiches

Dinner

Pizza and chocolate buns

Evening meal

Chicken tacos

 


Dagens karta / Today’s map


Skräpobservation
NØ. Lindvågodden. Skräphetsgrad 9/10. Skräp precis överallt. Mestadels fiskegarn, rep, PET-flaskor och andra mindre plastföremål.

Litter observations

NE Lindvågodden. Litter degree 9/10. Litter everywhere.Mostly fishing nets, ropes, PET bottles, and smaller plastic items.Dagens paddling
Det är en vacker dag när vi lämnar färjeläget bakom oss och paddlar längs kusten på Tustna. Så småningom kommer vi in i ett fint sund med små sjöbodar och skär. Landskapet påminner om det på svenska ostkusten med de trädbeväxta öarna. 

Todays paddling  

It is a nice day when we leave the harbor and paddle along the shoreline of Tustna. Eventually we enter a small sound with sea cabins and small skerries. The nature reminds somewhat of the Swedish east coast with the trees on the islands.


Sundet är väl skyddad från skären utanför men trots det är det väldigt skräpigt längs större delen av kanten. Det verkar som att skräpet blåser över de yttre skären vid hårt väder. 

The sound is well protected by the skerries outside but the beaches are nevertheless heavily llittered. We gather that litter blows across the skerries at hard weather.


På eftermiddagen paddlar vi in i Kristiansund. Som de flesta "sundstäder" verkar den väldigt trevlig med husen på varsin sida och fullt med båttrafik. Vi promenerar från gästhamnen till Peppe's pizza. Lunchbuffen har stängt och de norska priserna gör att vi får dela en pizza som vi enkelt hade kunnat klämma två var av. I matbutiken kompletterar vi med boller och bunkrar upp med mat. Bollerna, som är liknande vanliga runda vetebullar finns överallt och verkar vara motsvarigheten till våra kanelbullar. 

We enter Kristansund in the afternoon. As most “-sund” towns it makes a very nice impression with houses on both sides of the harbor and lots of boat traffic. We walk from the guest harbor to Peppe’s Pizza. Lunch buffet is closed and with Norwegian prices make us share a pizza that we could easily have had of, each. In the food store we complement with buns and stock with food. The buns, alike Swedish round plain wheat buns, are sold everywhere, and seem to be the Norwegian variety of Swedish cinnamon rolls.


På kvällen paddlar vi genom Kristiansund och slår läger i Meldalsvika på nordvästra udden. Mörkret börjar verkligen bli påtagligt nu och begränsar paddlingen. Vi vill helst fortfarande tajma det sjunkande vattnet, men just nu passar det inte opimalt tidsmässigt med ljuset om vi inte vill ställa om dygnet totalt.

We paddle though Kristiansund later in the evening and put up our camp in Meldalsvika on the northwestern point. It gets dark in the evening now, which limits the paddling. We still try to catch the falling tide, but right now it doesn’t match with the light hours unless we wish to turn the hours completely.

Nu har vi paddlat 2000 km, och det borde alltså vara mindre än 1000 kvar. Det börjar kännas att vi närmar oss, även om det nog är för tidigt att börja längta hem.

We have now made 2000 km, which should leave less than 1000 to go. It feels like we are getting closer, but it is too early to be home sick.

//Alex och Johan


No comments:

Post a Comment