Wednesday, April 16, 2014

Expedition Kayaking Norway 2014 with Paddla för Livet

Lagom i tid till att vi ska åka ut på expeditionens test-tur i påsk vill vi nu publicera bloggen där hela projektet runt Norges kust ska följas. Bloggen kommer dagligen att uppdateras under expeditionens gång men också användas från och med idag fram till starten i Jakobselv. Vi kommer alltså att använda bloggen från och med nu!

På fredag den 18/4 är tanken att vi vaknar i tältet någonstans i skärgården i Bohuslän för att tillbringa de kommande två veckorna till sjöss. Vi har en hel del utrustning att testa såväl som nya system för navigation och skräpdokumentation. Under denna tur kommer Tim Ekstam, Alexander Betsholtz och Johan Mikkelsen att närvara.

Bloggens layout är skriven i Engelska men alla inlägg kommer att publiceras på både svenska och engelska.

Imorn hör vi av oss igen, fast från skärgården!

ENGLISH
Just in time for us to go out on the expedition's Test tour we want to publish the blog where the entire project around the coast of Norway will be followed. The blog will be updated daily during the expedition but also be used from today until the start at Jakobselv. Meaning we will use it from now on!

On Friday, 18/4, the idea is that we wake up in the tent somewhere in the archipelago of Bohuslän to spend the next two weeks at sea. We have a lot of equipment to test as well as new solutions for navigation and garbage documentation. During this tour, Tim Ekstam, Alexander Betsholtz and Johan Mikkelsen will paddle.

The blog's layout is written in English but all blogging will be published in both Swedish and English.

Tomorrow hear from us again, but from the archipelago!

Here is a picture from our kayak training in December 2013

Här kommer en bild från vår kajakträning i december 2013

No comments:

Post a Comment