Sunday, April 20, 2014

Day 3 - The purpose of the expedition - Expeditionens syfte


Day 3 has been filled with beautiful weather, headwinds and a beach providing the answer to why we do this expedition!

Dag 3 har varit fylld av vackert väder, motvind och en strand som är svaret på varför vi gör denna expedition! 


The morning started with porridge, recharging of batteries from our solar panel after when we took a trip on northern Grötö to look for rubbish. Shortly after we glide out with out kayaks on completely calm sea where we are approached by curious seals. The feeling we got this morning was something way above normal!

Morgonen började med gröt, uppladdning av batterier från vår solcell och sedan gick vi en tur på Norra Grötö för att se över skräpsituationen. Därefter glider vi ut på ett spegelblankt hav där vi möts av nyfikna sälar. Känslan att precis ha sjösatt sina kajaker och få uppleva det här är något utöver det vanliga! 


Next stop was Hornö, with a beach that will show you exactly why we do this expedition. At first the beach looked colourful and when we got closer we can see the rubbish in great piles, covering the whole area. It's a shame that out beautiful coast should look like this. After visiting the beach we paddled on north and have now made camp on a nice little island in the arqioelago of Fjällbacka, a kayakers dream.  

Nästa stopp blev Hornö, vars strand kommer få er att förstå varför vi gör denna expedition. På håll såg stranden färgglad ut och när vi närmare oss ser vi hur skräpet breder ut sig över stranden och det är sådana mängder att man blir arg av åsynen, vår vackra kust och så ser den ut som en soptipp.. Efter att ha undersökt stranden så paddlade vi vidare norrut och har nu landat på en fin liten ö på västra fjällbackas skärgård, Långeskär, en kajakpaddlares dröm! 
The tent is now set up, the solar panels sharging our bstteries and now it time for some stretching and food. Tomorrow we turn back south!

Tälten är på plats, solcellspanelen utlagd i solen och nu är det stretching och mat på schemat. Imorgon styr vi kosan söderut igen! 


//Johan
Med Alex och Tim 

No comments:

Post a Comment